Thông tin cá nhân của Quý khách hàng là vô cùng quan trọng nên ELLA cam kết là chủ sở hữu duy nhất của thông tin thu thập từ website, chúng tôi không mua bán, trao đổi hay cho thuê những thông tin này cho bên thứ 3.

ELLA thu thập thông tin Quý khách hàng chỉ với mục đích xử lý đơn đặt hàng và nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Nếu có khó khăn trong quá trình xử lý đơn hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên lạc đến khách hàng.

 • Thông tin thu thập bao gồm:

  • Họ tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Địa chỉ giao hàng

   

Top